Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij De HypotheekBroker. Indien er inbreuk wordt gemaakt op de rechten van De HypotheekBroker is die partij aansprakelijk voor alle door de HypotheekBroker als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand indegenerique.be.