De Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die uitkeert op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. Veelal zal er voor een deel een uitkering plaatsvinden bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, maar meestal nooit hoger dan 80%.

Verder is er sprake van een wachttijd waarin u nog geen uitkering krijgt en zal er een inventarisatie worden gedaan van uw gezondheidssituatie. Verzekeraars zullen wanneer u bijvoorbeeld kampt met ernstige rugklachten dit willen uitsluiten in de voorwaarden met u.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor ondernemers. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op de uitkering van een werknemersverzekering.

Met de volgende variabelen zal verder rekening mee moeten worden gehouden:

  • Welk risico wil ik zelf nemen?
  • Welke financiële middelen heb ik zelf beschikbaar?
  • Wilt u de dekking indexeren met het niveau van de prijsinflatie cq. prijsdeflatie?
  • Welke financiële mee- of tegenvallers verwacht u?
  • Veelal vindt er dekking plaats bij een verlies aan inkomen van bijvoorbeeld 25%. Er moet worden nagegaan wat voor u acceptabel is in dat verband.

Klik hier om meer te lezen over de overlijdensrisicoverzekering

Klik hier om meer te lezen over de woonhuisverzekering

Wij gaan graag voor u aan de slag:

Neem ook direct contact met ons op om te profiteren van de laagste maandlasten!

U kunt De Hypotheekbroker tijdens kantooruren bereiken op nummer 072-5346291. Klik hier als u liever gebeld wilt worden. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier.